AKTUELNO

31. 05. 2018. godine održan je okrugli sto o temi Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo...
<<Opširnije

Analiza stanja u srednjem stručnom obrazovanju Kantona Sarajevo

Aktivnosti projekta "Učenje koz rad"

U organizaciji Centra za edukacije i informatičke usluge Privredne komore KS, 24. maja 2018. godine u prostorijama Komore održan je seminar...
<<Opširnije

Tehnologije i inovacijski potencijal start-up kompanije

Kako napraviti biznis – od šanse do konkretne akcije

U multimedijalnoj sali Općine Hadžići raspravljalo se o problemima i mogućnostima za napredak kada su u pitanju stručne kompetencije učenika
<<Opširnije

Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije

Projekat „Learning by Doing“ – “Učenje kroz rad”

Vodeći ekonomski stručnjaci ističu da 50% rasta GDP-a razvijenih ekonomija je isključivo rezultat rasta inovacija ...
<<Opširnije

Komora se predstavila na „Sarajevo Innovation Summit 2018“

Realizirana kampanja dualnog sistema obrazovanja kao jedna od aktivnosti na projektu „Learning by doing“

S ciljem pomoći menadžerima i rukovodiocima da savladaju tehnike efikasnog liderstva i razviju svoje vještine, Privredna komora KS organizirala je ...
<<Opširnije

Uspješno završena radionica o temi „Liderske vještine“

Pomoć menadžerima i rukovodiocima da savladaju tehnike efikasnog liderstva i razviju svoje vještine

Predstavljen VET sistem u Srbiji, standardi kvalifikacije zasnovani na potrebama tržišta rada, Zakon o dualnom obrazovanju, počeci primjene...
<<Opširnije

Iskustva primjene VET sistema u regionu

Studijska posjeta Srbiji u okviru projekta „Learning by Doing“

U organizaciji Privredne komore KS u saradnji sa firmom IOG d.o.o., organizirano je stručno savjetovanje na temu: „Pružni prijelazi u KS“...
<<Opširnije

Održano stručno savjetovanje „Pružni prijelazi u Kantonu Sarajevo“

Savjetovanju su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija u Kantonu Sarajevo i Federacije BiH

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa ...
<<Opširnije

Čelni ljudi komorskog sistema FBiH upoznati sa projektom „Učenje kroz rad“

Doprinos privrednih komora u formiranju i jačanju modernog sistema dualnog obrazovanja

Preduslovi koji se trebaju ispuniti da bi sistem stručnog obrazovanja i osposobljavanja u BPK i ostalim dijelovima BiH išao u smjeru razvijenih ...
<<Opširnije

Mentori praktične nastave u kompanijama

Garanti kvalitete obrazovnog sistema i kvalitetne radne snage

Posao poslovno - tehničkog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtijeva multidisciplinarne vještine u obavljanju posla koji zahtjeva...
<<Opširnije

Počela obuka za poslovno - tehničke sekretare

U okviru programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture - Poticaj i razvoj male privede Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Razumijevanje savremene prakse i upoznavanje sa najznačajnijim alatima društvenih medija i praktičnom primjenom...
<<Opširnije

Škola digitalnog marketinga i društvenih medija

Pregled savremenih alata i njihova praktična primjena u marketingu - Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin, blogging, wiki, i drugi Web 2.0 alati...

Predstavnici Komore i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali radnom sastanku u Ljubljani
<<Opširnije

Aktivnosti projekta „Učenje kroz rad“

Razmatrani dosadašnji rezultati projekta i dogovarane buduće aktivnosti koje se prvenstveno odnose na promociju projekta, izradu studije slučaja i studije izvodljivosti

Upoznavanje sa pojmovima, komponentama i značajem HACCP sistema, upoznavanje sa Codex Alimentarius-om i namjenom HACCP sistema
<<Opširnije

Uloga i značaj HACCP sistema u prehrambenom sektoru

Set besplatnih seminara/radionica u Komori

Važnost preduzetništva, oblikovanje ideje, vizija preduzetničkog poduhvata i preduslovi za pokretanje biznisa...
<<Opširnije

Preduzetništvo i poslovno planiranje

Trening usmjeren ka praksi i aktivnom učešće u timskom radu na izradi poslovnog plana...

Održana druga po redu radionica u okviru Programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture, poticaja i razvoja male privrede
<<Opširnije

Sve o prodajnim vještinama

Trening dizajniran kako bi pomogao polaznicima da shvate važnost izgradnje dugoročnih odnosa sa klijentima, nauče osnovne pregovaračke taktike i primjene ih u svom poslovanju...

U okviru Programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture, Komora organizirala besplatnu radionicu ...
<<Opširnije

Unapređenje pregovaračkih vještina

Trening zasnovan na princima Neuro-lingvističkog planiranja i usmjeren na psihologiju ponašanja pojedinaca i timova...

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa...
<<Opširnije

Planovi za obrazovanje kadra potrebnog tržištu rada

Nastavak aktivnosti na projektu “Učenje kroz rad”...

U organizaciji Komore i kompanija LIVA Group i SANPARK iz Turske predstavljeni novi garažni sistemi..
<<Opširnije

Novi pametni montažni garažni sistemi

U pitanju su investicije koje na manjem prostoru omogućavaju veći broj parking mjesta, a ujedno smanjuju i emisije zagađivanja zraka...

Održana osma sjednica Skupštine Privredne komore Kantona Sarajevo 19.12.2017. Komora je uspješno realizirala najveći dio programskih ...
<<Opširnije

Ispunjeni programski zadaci u 2017. godini

Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu za 2017. godinu, Program rada za 2018. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu.

Privredna komora Kantona Sarajevo je, kao učesnik na sajmu, pred brojnim posjetiocima promovirala svoje aktivnosti i poslovne usluge...
<<Opširnije

Projekat “Učenje kroz rad” predstavljen na Sajmu privrede

Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i robe široke potrošnje, okupio 212 izlagača iz cijele BiH

Privrednoj komori Kantona Sarajevo obratila se turska softverska kompanija Akinsoft sa prijedlogom poslovne saradnje sa kompanijama iz KS
<<Opširnije

Turska softverska kompanija Akinsoft želi saradnju sa bh. stručnjacima

Mogućnost saradnje

Bursa - jedan od najvažnijih sajamskih centara u Turskoj i regionu je u periodu od 30. novembra do 3. decembra 2017. godine ...
<<Opširnije

Industrijski samit Bursa 2017

Ovaj samit objedinio je četiri sajma fokusirana na inovacije u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, primjeni kompozitnih materijala i tehnologiju obrade metala

NAJAVEJavni poziv za odabir korisnika poticajnih grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2018. godinu.
<< opširnijeInvesticioni projekti u Kantonu Sarajevo
<< opširnije


Dugoročni zakup imovine UPJ „Zemljoradnička zadruga“ Ilidža
<< opširnije


Uključivanje privatnog sektora u borbu protiv korupcije
<< opširnije


LIFE - Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje (bos)
LIFE - Local Investment-friendly Environment (eng)
2015. - 2019.
ICAM - Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima (bos)
ICAM - Investment Climate and Access to Markets (eng)
2016. – 2019.

 


   

AKTIVNOSTI

- Tehnologije i inovacijski potencijal start-up kompanije << opširnije    

- Poduzetništvo i škola – od ideje do realizacije << opširnije    

- Komora na „Sarajevo Innovation Summit 2018“ << opširnije    

- Uspješno završena radionica o temi „Liderske vještine“ << opširnije    

- Iskustva primjene VET sistema u regionu << opširnije    

- Mentori praktične nastave u kompanijama << opširnije    

- Obuka za poslovno - tehničke sekretare << opširnije    

- Škola digitalnog marketinga i društvenih medija << opširnije    

- Preduzetništvo i poslovno planiranje << opširnije    

- Sve o prodajnim vještinama << opširnije    

- Unapređenje pregovaračkih vještina << opširnije    

- Planovi za obrazovanje kadra... << opširnije    

<< OSTALE AKTIVNOSTI

 

Odgovorićemo pravovremeno na sva vaša pitanja i sugestije

Kontaktirajte nas

Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved