AKTUELNO

Posao poslovno - tehničkog sekretara je zanimljiv, izazovan i zahtijeva multidisciplinarne vještine u obavljanju posla koji zahtjeva...
<<Opširnije

Počela obuka za poslovno - tehničke sekretare

U okviru programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture - Poticaj i razvoj male privede Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

Razumijevanje savremene prakse i upoznavanje sa najznačajnijim alatima društvenih medija i praktičnom primjenom...
<<Opširnije

Škola digitalnog marketinga i društvenih medija

Pregled savremenih alata i njihova praktična primjena u marketingu - Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Linkedin, blogging, wiki, i drugi Web 2.0 alati...

Predstavnici Komore i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prisustvovali radnom sastanku u Ljubljani
<<Opširnije

Aktivnosti projekta „Učenje kroz rad“

Razmatrani dosadašnji rezultati projekta i dogovarane buduće aktivnosti koje se prvenstveno odnose na promociju projekta, izradu studije slučaja i studije izvodljivosti

Upoznavanje sa pojmovima, komponentama i značajem HACCP sistema, upoznavanje sa Codex Alimentarius-om i namjenom HACCP sistema
<<Opširnije

Uloga i značaj HACCP sistema u prehrambenom sektoru

Set besplatnih seminara/radionica u Komori

Važnost preduzetništva, oblikovanje ideje, vizija preduzetničkog poduhvata i preduslovi za pokretanje biznisa...
<<Opširnije

Preduzetništvo i poslovno planiranje

Trening usmjeren ka praksi i aktivnom učešće u timskom radu na izradi poslovnog plana...

Održana druga po redu radionica u okviru Programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture, poticaja i razvoja male privrede
<<Opširnije

Sve o prodajnim vještinama

Trening dizajniran kako bi pomogao polaznicima da shvate važnost izgradnje dugoročnih odnosa sa klijentima, nauče osnovne pregovaračke taktike i primjene ih u svom poslovanju...

U okviru Programa unapređenja institucijske i poduzetničke infrastrukture, Komora organizirala besplatnu radionicu ...
<<Opširnije

Unapređenje pregovaračkih vještina

Trening zasnovan na princima Neuro-lingvističkog planiranja i usmjeren na psihologiju ponašanja pojedinaca i timova...

Projekat “Učenje kroz rad” sufinansiran je iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa...
<<Opširnije

Planovi za obrazovanje kadra potrebnog tržištu rada

Nastavak aktivnosti na projektu “Učenje kroz rad”...

U organizaciji Komore i kompanija LIVA Group i SANPARK iz Turske predstavljeni novi garažni sistemi..
<<Opširnije

Novi pametni montažni garažni sistemi

U pitanju su investicije koje na manjem prostoru omogućavaju veći broj parking mjesta, a ujedno smanjuju i emisije zagađivanja zraka...

Održana osma sjednica Skupštine Privredne komore Kantona Sarajevo 19.12.2017. Komora je uspješno realizirala najveći dio programskih ...
<<Opširnije

Ispunjeni programski zadaci u 2017. godini

Jednoglasno usvojen Izvještaj o radu za 2017. godinu, Program rada za 2018. godinu i Finansijski plan za 2018. godinu.

Privredna komora Kantona Sarajevo je, kao učesnik na sajmu, pred brojnim posjetiocima promovirala svoje aktivnosti i poslovne usluge...
<<Opširnije

Projekat “Učenje kroz rad” predstavljen na Sajmu privrede

Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i robe široke potrošnje, okupio 212 izlagača iz cijele BiH

Privrednoj komori Kantona Sarajevo obratila se turska softverska kompanija Akinsoft sa prijedlogom poslovne saradnje sa kompanijama iz KS
<<Opširnije

Turska softverska kompanija Akinsoft želi saradnju sa bh. stručnjacima

Mogućnost saradnje

Bursa - jedan od najvažnijih sajamskih centara u Turskoj i regionu je u periodu od 30. novembra do 3. decembra 2017. godine ...
<<Opširnije

Industrijski samit Bursa 2017

Ovaj samit objedinio je četiri sajma fokusirana na inovacije u automobilskoj i vazduhoplovnoj industriji, primjeni kompozitnih materijala i tehnologiju obrade metala

Nova nauka „Neuromarketing“ objašnjava kojim tehnikama i alatima se kompanije mogu koristiti da bi došle do većeg broja zadovoljnih kupaca...
<<Opširnije

Uticaj neuromarketinga na ponašanje potrošača

Alati kojima se utiče na percepciju potrošača o proizvodu i/ili usluzi

Gostima iz Turske tokom boravka u Sarajevu pokazani turistički, poljoprivredni i ekonomski potencijali Općine Centar i Kantona Sarajevo ...
<<Opširnije

Privrednici iz turske općine Sulova žele saradnju sa privrednicima Sarajeva

Oblast Amasya poznata je po veoma razvijenoj poljoprivredi i stočarstvu, a među prvima su u državi kada je u pitanju proizvodnja i prerada mesa...

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji Privredne komore KS, Trgovinske i industrijske komora Pečuh - Baranja i Mađarsko - hrvatskog odjela ...
<<Opširnije

Dogovarana poslovna saradnja Sarajeva i Pečuha

Zajedno raditi na identifikaciji mogućnosti promocije i privrednog razvoja, provedbi konkretnih projekata na obostranu korist, zatim na projektima obrazovanja odraslih...

Izvrsna prilika domaćim privrednicima da, kroz trodnevne B2B susrete, prošire svoje poslovne mreže i povežu se sa poslovnim ljudima ...
<<Opširnije

Potencijali Kantona Sarajevo predstavljeni na „Sedmici izvoza 2017“ u Istanbulu

U okviru pomenute sedmice održava se i Buyer Mission Program za predstavnike stranih kompanija i nadležnih institucija

Na bazi identifovanih izazova i iskustava stečenih tokom studijskih posjeta Austriji, Sloveniji, Slovačkoj i Hrvatskoj, zadatak učesnika radionice ...
<<Opširnije

Kreiranje vizije „idealnog“ WBL VET modela u Kantonu Sarajevo

Aktivnosti na projektu “Učenje kroz rad/Learning by Doing”

Privredna komora KS zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih KS od 16. do 18. oktobra organizirala studijsku posjetu Kantonu Sarajevo...
<<Opširnije

Studijska posjeta u okviru projekta "Učenje kroz rad"

Saradnja privrede i obrazovanja otvara mogućnost za smanjenje nezaposlenosti

Posebna pažnja posvećena unapređenju i šansama za razvoj strateških grana privrede u KS, kao i poslovnom povezivanju privrednika ...
<<Opširnije

Međunarodna poslovna konferencija Kanton Sarajevo 2017. godine

Konferencija okupila eminentne privredne i finansijske eksperte iz zemlje i inozemstva, predstavnike domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede, kao i predstavnike diplomatskog kora i vladajućih struktura...

Brendiranje autohtonih bosanskohercegovačkih proizvoda, kako izbjeći greške i loša iskustva susjednih zemalja prilikom ulaska na tržište ...
<<Opširnije

Intelektualno vlasništvo - praktična primjena, sudska praksa i primjena prava

Patentno, žigovno i autorsko pravo, geografske oznake i industrijski dizajn...

Upravni odbor PKKS: Prezentirana godišnja analiza “Stanje privrede u Kantonu Sarajevo u 2016. godini i na početku 2017. godine”...
<<Opširnije

Privreda Kantona Sarajevo bilježi određeni napredak

Zabilježen rast zaposlenosti, prometa u trgovini, povećanje obima usluga, ali i posebno pozitivni trendovi u turizmu, kao i građevinarstvu i finansijskom sektoru u FBiH...

Namjera organizatora je izložiti privrednicima one pravne aspekte preuzimanja dioničkih društava, a koje imaju utjecaj na zaštitu privatnog interesa...
<<Opširnije

Preuzimanje i statusne promjene dioničkih društava – direktive EU i praksa u Federaciji BiH

Preuzimanje dioničkog društva je poseban pravni institut čija je suština stjecanje prava upravljanja, koje omogućava samostalno jednom licu ili grupi lica većinsko pravo glasa u organima dioničkog društva.

Novoimenovani trgovinski savjetnik Austrijske ambasade Philippe Kupfer u posjeti Privrednoj komori Kantona Sarajevo...
<<Opširnije

Intenzivirati saradnju privreda Sarajeva i Austrije

Razmatrane su mogućnosti realizacije zajedničkih projekata u BiH, kao i organizacije privrednih susreta, o čemu će se detaljnije razgovarati na nekom od narednih sastanaka...

„Neposredna uzajamna veza između novih zakona o finansijskom poslovanju, unutrašnjem platnom prometu “ tema seminara održanog ...
<<Opširnije

Primjena novog federalnog Zakona o finansijskom poslovanju

Uskoro primjena potpuno novog Modela prinudne naplate preko (samo) jednog Glavnog računa poslovnog subjekta...

Jedinstven energetski događaj u regiji, koji kroz sajamsko-konferencijske sadržaje već sedmu godinu zaredom tretira oblasti energije, rudarstva i...
<<Opširnije

Sajam „Energa 2017“ okupio preko 100 izlagača iz 13 zemalja

U konferencijskom dijelu ove poslovne manifestacije učestvovat će 150 stručnjaka iz zemlje i inostranstva

Upriličena studijska posjeta Ljubljani u okviru projekta Dunavskog transnacionalnog programa „Učenje kroz rad/ Learning by Doing“
<<Opširnije

Iskustva Slovenaca u provođenju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Olakšati partnerima na projektu da, koristeći dobra rješenja u regionu, lakše razviju svoje strategije i politička rješenja za efikasnije šeme učenja kroz rad

Polaznici kursa održanog u Privrednoj komori Kantona Sarajevo stekli teorijska i praktična znanja potrebna za uspješnu implementaciju, provjeru ... <<Opširnije

Stručna obuka za izradu dokumentacije i implementaciju HACCP sistema

Zvanje je primjenjivo u provjerama HACCP sistema koji je postao zakonska obaveza, a čijom se implementacijom ispunjavaju inspekcijski zahtjevi.

Sa menadžerima respektabilnih kompanija i predstavnicima Dubai Exports 22. maja 2017. godine u Privrednoj komori Kantona Sarajevo održani privredni susreti... <<Opširnije

Poslovni susreti kompanija iz Sarajeva i Dubaija

Članovi delegacije, menadžeri respektabilnih kompanija i predstavnici Dubai Exports

Unapređenje znanja o praktičnoj primjeni garancija i akreditiva u domaćem i međunarodnom poslovnom okruženju, te mehanizama poslovanja ... <<Opširnije

Bankarske garancije i akreditivi

Zaštita interesa prodavca i kupca umnogome ovisi o pravilnom ugovaranju akreditivne klauzule u kupoprodajnom ugovoru...

Kako savladati tehnike pravilnog reagiranja u komunikaciji sa 'teškim' osobama, kako bi razgovor sa njima vodili profesionalno, uvjerljivo... <<Opširnije

Komunikacija sa 'teškim' klijentima, dobavljačima, kolegama ...

Sedam tipova 'teških' situacija i preporuke za njihovo razrješenje

NAJAVEInvesticioni projekti u Kantonu Sarajevo
<< opširnije


Uključivanje privatnog sektora u borbu protiv korupcije
<< opširnije


INTERIO - 35. Međunarodni sajam namještaja, unutrašnjeg i vanjskog uređenja, te prateće industrije, 14 - 18.03.2018. Centar Skenderija Sarajevo
<< opširnije


Sarajevo Business Forum 2018, 25 - 26.04.2018. Sarajevo
<< opširnije


LIFE - Projekt poboljšanja lokalnog okruženja za investiranje (bos)
LIFE - Local Investment-friendly Environment (eng)
2015. - 2019.
ICAM - Poboljšanje investicione klime i pristupa tržištima (bos)
ICAM - Investment Climate and Access to Markets (eng)
2016. – 2019.

 


   

Događaji u Komori

Seminar
Pripremanje polaganja pravosudnog ispita
17. mart sa početkom u 9:00 sati, u prostorijama Komore
<< opširnije       <<prijava za seminar


Seminar
Zakon o javnim nabavkama, e-Nabavke i e-Aukcije
19. mart sa početkom u 9:30 sati, u prostorijama Komore
<< opširnije       <<prijava za seminarAKTIVNOSTI

- Obuka za poslovno - tehničke sekretare << opširnije    

- Škola digitalnog marketinga i društvenih medija << opširnije    

- Preduzetništvo i poslovno planiranje << opširnije    

- Sve o prodajnim vještinama << opširnije    

- Unapređenje pregovaračkih vještina << opširnije    

- Planovi za obrazovanje kadra... << opširnije    

<< OSTALE AKTIVNOSTI

 

Odgovorićemo pravovremeno na sva vaša pitanja i sugestije

Kontaktirajte nas

Logo

Adresa

La Benevolencije 8, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 250 100

Fax: +387 33 250 137

info@pksa.ba

Popularno

Najam kancelarijskog prostora u strogom centru Sarajeva. Kompletan sprat poslovne zgrade. Prostor se sastoji od sedam kancelarija, ukupne površine od cca 200m2, idealan za rad privrednih subjekata, predstavništava, agencija, i dr.
Kancelarije su kompletno opremljene.
Kontakt tel: 033/250-100


Copyrights © 2016 All Rights Reserved